+372 5911 7799      e-pood@nsking.ee

TERMINITE KIRJELDUS

 • Ostja on füüsiline isik, kes teostab tellimuse www.nsking.eu veebipoes ning on tellitud kauba saajaks. 
 • Müüja on www.nsking.eu:
  • NITTIS OÜ
  • Reg.kood: 10058222
  • a/a 221001155940
  • KMKR EE 100190823
  • Aadress: Helgi tee 9, 75312, Peetri küla, Rae vald, Harjumaa, Estonia
 • Veebipood: on veebileht Internetis, mille aadressiks on www.nsking.eu.
 • Veebilehel on Ostjale ostmiseks esitatud kaup, mis on Müüja omand, samuti informatsioon maksmise tingimuste ja kohaletoimetamise kohta.
 • Veebileht on www.nsking.eu.
 • Kaup on materiaalne väärtus, mis on pakutud ostmiseks veebilehel www.nsking.eu.
 • Tellimus on Ostja poolt veebilehel valitud kaup, mis on vastavalt vormistatud ja Ostja poolt kinni makstud.
 • Kohaletoimetamise viis – Ostja mugavuse jaoks on pakutud 4 kohaletoimetamise viisi. Kohaletoimetamise viisidega saab lähemalt tutvuda „Kohaletoimetamise“ lehel.
 • Klienditeenindus on teenindus, mis kuulub Müüjale ning mis teostab Ostja poolt teostatud tellimuse liikumise töötlemist ja kontrolli.

1. ÜLDREEGLID

1.1. Veebilehe omanikuks ja haldajaks on OÜ “NITTIS”.
1.2. Vormistades tellimust veebilehel www.nsking.eu, nõustub Ostja kauba müügitingimustega (edaspidi tekstis Reeglid), mis on kirjeldatud allpool.
1.3. Ülalmainitud Reeglid, samuti veebilehel esitatud informatsioon on avalik pakkumine.
1.4. Ostja ja Müüja vahelised suhted on reglementeeritud Eesti Vabariigi seadusandlusega.
1.5. Müüja jätab endale õiguse viia Reeglitesse muudatusi.


2. REGISTREERIMINE

2.1. Tellimuse vormistamine on kättesaadav vaid veebilehel registreeritud Ostjale.
2.2. Müüja ei vastuta informatsiooni täpsuse ja õigsuse eest, mis on Ostja poolt jäetud veebilehe registreerimisvormi.
2.3. Ostja kohustub mitte levitama kolmandatele isikutele veebilehe registreerimisvormis märgitud kasutajanime ja salasõna. Kui Ostjal on tekkinud kahtlused selle kohta, et tema kasutajanimi ja/või salasõna võisid saada teatavaks ja/või võisid olla kasutatud kolmandate isikute poolt,
2.4. Ostja kohustub viivitamatult teavitama sellest Müüjat, saates kirja e-posti aadressile e-pood@nsking.ee. Kiri on vaja saata registreerimisvormis märgitud Ostja e-posti aadressilt.

3. TELLIMUSE VORMISTAMINE JA SELLE TEOSTAMISE TÄHTAEG

3.1. Ostja võib iseseisvalt vormistada oma tellimust veebilehel. Tellimuse vomistamise õpetus asub „Kuidas teostada tellimust“ lehel.
3.2. Tellimuse vormistamisel on Ostjal vaja sisestada järgmised andmed:

3.2.1. Ostja/tellimuse Saaja nimi ja perekonnanimi;
3.2.2. Kohaletoimetamise viis;
3.2.3. Kohaletoimetamise aadress; 
3.2.4. Kontakttelefon;
3.2.5. E-posti aadress.

3.3. Peale tellimuse edukat vormistamist, Ostja poolt märgitud e-posti aadressile saadetakse tellimuse staatuse kohta teavitus
3.4. Tellimus loetakse vormistatuks ning Müüja klienditeenindus alustab selle töötlemist ainult pärast tellimuse täielikku kinnimaksmist Ostja poolt. 
3.5. Kui kaup on ostmiseks aktiivne sellises koguses, milles on seda märkinud Ostja, siis see tähendab, et kogu kogus toimetatakse Ostja poolt märgitud aadressile. Vastasel juhul võtab Müüja Ostjaga ühendust tema poolt registreerimisvormis märgitud e-posti aadressil või telefonil ja korrigeerib või tühistab ostu Ostja soovil.
3.6. Kauba kohaletoimetamise tähtaeg sõltub kohaletoimetamise regioonist ja aadressist, samuti valitud kohaletoimetamisteeninduse tööst, mis teostab selle kauba kohaletoimetamist ning otseselt ei sõltu Müüjast.
3.7. Juhul, kui Ostja täielikult loobub kinnimakstud, kuid laost välja saatmata tellimusest, tema tellimus tühistatakse ning summa tagastatakse Ostja arvele. Kui Ostja soovib osaliselt loobuda kinnimakstud, kuid laost välja saatmata tellimusest, või seda korrigeerida ning tehakse uus - korrigeeritud tellimus, siis eelmise tellimuse summa tagastatakse Ostjale. Summa tagastamise tähtaeg sõltub pangateenindusest, mitte aga Müüjast. Kui kliendi e-posti aadressile tuleb informatsioon selle kohta, et tellimus on saadetud laost välja, siis ei ole enam võimalik tellimust tühistada.
3.8. Veebilehel olevad infomaterjalid ei kajasta täielikult kauba omadusi (sealhulgas värvinüansid, tehnilised parameetrid, vorm). Enne tellimuse vormistamist on Ostjal õigus pöörduda Müüja poole teda huvitava kauba omaduste detailsemaks täpsustamiseks. Kui Ostja ei ole Müüja poole pöördunud detailsemaks täpsustamiseks, siis arvatakse, et Ostjal ei tekkinud kahtlusi kauba omaduste kohta.
3.9. www.nsking.eu veebilehel oleva kauba kirjeldus kannab informatiivset iseloomu. Antud informatsiooni kasutamine ei too endaga kaasa mingeid juriidilisi kohustusi Müüja ja Ostja vahel. Kauba kirjeldus võib mitte vastata Ostja informatiivsete nõuete kriteeriumitele.  
3.10. Müüja ei vastuta kauba värvi parameetrite edastamise eest Ostja kuvaril. 

 

4. KOHALETOIMETAMINE

4.1. Kauba kohaletoimetamist teostatakse Eesti piires.
4.2. Müüja teeb kõik endast oleneva, et järgida lubatud kohaletoimetamise tähtaegu, kuid vaatamata sellele võivad tekkida viivitused otseselt Müüjast mitteolenevatel põhjustel. 
4.3. Juhuslike kaotustega või kauba kahjustustega seotud riskid lähevad üle Ostjale, kui ta on tellimuse kätte saanud.
4.4. Juhul, kui kaup ei ole Ostjale kohale toimetatud kullerfirma vea tõttu, hüvitab Müüja Ostjale kinnimakstud kauba ning kohaletoimetamise maksumuse,pärast seda, kui Müüja on saanud kullerfirmalt kinnituse kaotuse kohta või kompensatsiooni.
4.5. Kõik võimalikud kohaletoimetamise viisid on märgitud veebilehe „Kohaletoimetamise“ lehel.
4.6. Tellimus toimetatakse kohale Ostjale või isikule, kes on märgitud Tellimuses tellimuse saajaks.

 

5. KAUBA EEST TASUMINE

5.1. Kõik kauba hinnad on veebilehel märgitud eurodes, käibemaksu arvestades. Ostjale kauba kohaletoimetamise kulud ei ole kauba hinna sisse arvestatud. 
5.2. Kõik makseviisid on kirjeldatud veebilehe „Maksete“ lehel.
5.3. Tellimus võetakse edaspidisele töötlemisele vaid selle täielikul tasumisel. Kaupa ei broneerita.
5.4. Müüjal on õigus pakkuda Ostjale allahindlusi kaubale ning pakkuda Kliendile osalemist erikampaaniates ja boonusprogrammides.
5.5. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta allahindlusi ning kampaaniate ja programmide tingimusi.

 

6. KAUBA TAGASTAMINE

6.1. Ostjal on õigus 14 päeva jooksul alates kauba saamise päevast tagastada ostetud kaup, kui see ei rahulda Klienti oma gabariitide, joone, värvi, vormi, suuruse või komplektatsiooni poolest, vaid tingimusel, et on säilitud kauba välimus, tarbeomadused, selle originaalpakend ja etiketid.
6.2. Juhul, kui Ostja loobub ostetud kaubast punktis 6.1. kirjeldatud põhjusel, siis Müüja maksab välja tagastatud kauba täieliku maksumuse, väljaarvatud antud kauba kohaletoimetamise maksumuse.
6.3. Vastavalt Tarbijakaitseseadusele on Müüjal õigus loobuda  kauba tagasivõtmisest või kompensatsiooni võtmisest, kui kaup on tagastatud mitte originaalpakendis, pakendil on tõsised kahjustused, on märgatavad ebaolulised kasutamise jäljed, näiteks kriimustused ja muud sarnased defektid.
6.4. Müüja ei paku kaubavahetuse teenust, Ostja võib tagastada iga toote, millega ta ei ole  täielikult rahul (vt. p. 6.1.) 14 päeva jooksul tellimuse saamise hetkest alates ja/või esitada uue tellimuse.
6.5. Rahalised vahendid tagastatakse Ostjale samal viisil, millist on Ostja kasutanud Tellimuse kinnimaksmisel.
6.6. Üksikasjaliku informatsiooniga pretensiooniavalduste esitamise korra kohta kauba kvaliteedi suhtes ja rahaliste vahendite tagastamise kohta võib tutvuda veebilehe „Kauba tagastamise“ lehel. 
6.7. Ostja vastutab kauba kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest sellest loobumisõiguse realiseerimis- tähtaja jooksul.
6.8. Kauba kasutusele võtmisega kinnitab Ostja, et kaup vastab tema ootustele ning ei kuulu tagastamisele.

 

7. INTELLEKTUAALNE OMAND

7.1. Kogu veebilehel avaldatud tekstiline või graafiline informatsioon on kaitstud ning on Müüja omand.

 

8. GARANTII JA VASTUTUS  

8.1. Müüja ei vastuta kauba vale kasutamisega Ostjale tekitatud kahju eest.
8.2. Veebileht www.nsking.eu võib sisaldada linke teistele veebilehtedele, mis võivad olla mitte seotud www.nsking.eu veebilehega või Müüjaga. Müüja ei kontrolli ning ei jälgi taolisi veebilehti või nende sisu. Müüja ei vastuta nende veebilehtede sisu ja reeglite eest, mis on nende poolt vastu võetud Teie konfidentsiaalsete andmete suhtes ning Teie isiklikke andmete töötlemise eest, Teie poolt märgitud veebilehtede külastamisel.
Palume järgida ohutusnõudeid nendele www.nsking.eu veebilehel avaldatud veebilehtede linkidele üleminekul ning lugeda tähelepanelikult nende kasutamisele vastavaid tingimusi ja informatsiooni veebilehtede andmete konfidentsiaalsuse poliitika kohta.
www.nsking.eu veebilehe konfidentsiaalsuse poliitika ei ole kasutatav kolmandate isikute poolt juhitavate veebilehtede puhul. Teiste veebilehtede lingid avaldatakse www.nsking.eu veebilehel ainult kasutajatele abi osutamise eesmärgil antud veebilehtede otsimisel ja sirvimisel ning teiste veebilehtede linkide kasutamisel Internetis. Kui Müüja avaldab teiste veebilehtede linke, siis Müüja ei anna soovitusi antud veebilehtede külastamiseks ning ei anna mingeid garantiisid nende sisu, teenuste või kauba kohta nendel veebilehtedel Interneti kasutajatele esitatud ja müüdavate kaupadele.
8.3. Müüjal on õigus anda kolmandatele isikutele üle oma õiguste ja kohustuste täitmist Kliendi suhtes. 
8.4. www.nsking.eu veebilehel esitatud kauba kirjeldus kannab vaid informatiivset iseloomu. Antud informatsiooni kasutamine ei too endaga kaasa mingeid juriidilisi kohustusi Müüja ja Ostja vahel. Kauba kirjeldus võib mitte vastata Ostja informatiivsete nõuete kriteeriumitele.   
8.5. Müüja ei vastuta kauba värvi parameetrite edastamise eest Ostja kuvaril.

 

9. KONFIDENTSIAALSUS JA ISIKLIKU INFORMATSIOONI TURVALISUS

9.1. Ostja isiklikke andmeid kogutakse ja töödeldakse Müüja poolt, vaid veebilehe kasutamisega, selle teenustega ja sellel ostu sooritamisega seotud eesmärkidel. Ostja isiklikke andmeid töödeldakse vaid järgmistel eesmärkidel:

9.1.1. kui Ostja registreerib ennast veebilehel, siis Müüja kogub ja töötleb Ostja isiklikke andmeid (näiteks personaalsed andmed, salasõna, e-posti aadress, aadress, kontakttelefon, sugu), et pakkuda Ostjale juurdepääsu www.nsking.eu veebilehel piiratud juurdepääsu tsooni teenustele, samuti et saata sõnumeid uudiskirja raames (kui Ostja on antud teenuse valinud);
9.1.2. kui Ostja pöördub abi saamiseks Klienditeeninduse poole, siis Müüja kogub ja töötleb isiklikke andmeid (näiteks perekonnanimi, nimi, e-posti aadress ja salasõna), vaid Klienditeeninduse teenuste osutamise eesmärgil, mis kuuluvad www.nsking.eu veebilehe teenuste ja kauba ostmise hulka;
9.1.3. kui Ostja sooritab veebilehel pakutava kauba ostu, siis Müüja kogub ja töötleb Ostja isiklikke tellimuse vormistamisel märgitud andmeid (näiteks personaalsed andmed, e-posti aadress, postiaadress, krediitkaartide numbrid, pangakood ja telefoninumber), vaid tellitud kauba müümise eesmärgil;
9.1.4. kui on vajalik tehniline abi, siis Müüja kogub ja töötleb isiklikke andmeid selleks, et pakkuda informatsiooni Internetis navigeerimise, brauseri kokkusobivuse, läbivaatamise ja www.nsking.eu veebilehel lehtede laadimise kohta;
9.1.5. Soovide nimekirja vormistamisel (Wish list) töötleb Müüja Ostja isiklikke andmeid, et pakkuda individuaalteenust kauba ostmiseks www.nsking.eu veebilehel.

9.2. Reeglina töödeldakse isiklikke andmeid elektroonilisel viisil ning mõnedel juhtudel paberkandjate kasutamisega, näiteks nendel juhtudel, kui isiklikke andmete töötlus on vajalik kelmuse ärahoidmiseks. 
9.3. Ostja isiklikke andmeid ei anta kolmandatele isikutele eesmärkidel, mis ei vasta Eesti Vabariigi seadusandluse normidele või ilma Ostja kindlalt väljendatud nõusolekuta.
Isiklikud andmed võivad olla edastatud kolmandatele isikutele vaid siis, kui see on vajalik tellimuse töötlemise jaoks. Näiteks, Ostja isiklikud andmed antakse üle pangateenindusele kaugelektrooniliste maksete teostamiseks krediit/deebetkaardiga kauba ostmisel www.nsking.eu veebilehel, või kullerteenindusele. Lisaks sellele, isiklikud andmed võivad olla üle antud politseile või kohtuorganitele vastavalt kehtiva seadusandluse normidele ning nimetatud organitelt tulnud ametlikul järelepärimisel. Kõikidel ülalmainitud juhtudel ei ole Ostja nõusolek andmete töötlemiseks nõutav.
9.4. Müüja kohustub töötlema Ostja ja www.nsking.eu veebilehe kasutajate isiklikke andmeid eesmärkidel, mis on seotud vaid teenuste pakkumisega www.nsking.eu veebilehel, www.nsking.eu veebilehel kauba ostu-müügiga seotud lepingute täitmisega, samuti peale nõusoleku saamist uudiskirju saatmiseks uute kommertsinitsiatiivide ja aktsiate kohta, mis on seotud vaid veebilehe tegevuse ja teenustega.
9.5. Müüja töötleb Ostja ja veebilehe kasutajate isiklikke andmeid otsese marketingi eesmärkidel, sealhulgas ka e-posti kaudu, peale nõusoleku saamist. Müüja garanteerib Ostjatele ja veebilehe kasutajatele, et neil on õigus igal ajal ja ilma põhjuste esitamata loobuda edasiste konkreetsete teenustega seotud sõnumite saamisest, esitades vastava järelepärimise.
9.6. Ostja võib omada juurdepääsu kolmandate isikute isiklikele andmetele, mis olid üle antud otseste kasutajate poolt, näiteks järgmistel juhtudel:

9.6.1. kui Ostja soetab kaupa selle sõbra aadressile saatmiseks; - kui kauba kinni maksev kasutaja ei ole selle saaja;
9.6.2.  kui Ostja või veebilehe külastaja tahab soovitada sõpradele www.nsking.eu veebilehe teenuseid või  antud veebilehel müügiks pakutavat konkreetset kaupa.
9.6.3 Kõikidel ülalmainitud juhtudel enne sõnumit veenduge, et olete kolmandate isikute nõusolekut saanud ning informeerige neid käesolevatest konfidentsiaalsuse reeglitest. Kolmandate isikute poolt väljendatud nõusoleku puudumise korral on Ostja või veebilehe kasutaja ainukeseks isikuks, kes vastutab informatsiooni ja andmete avaldamise eest, mis puudutavad neid isikuid, samuti antud informatsiooni iga asjakohatu ja õigusvastase kasutamise eest.

9.7. Müüja saab informatsiooni www.nsking.eu veebilehe külastajate IP-aadressite kohta. Seda informatsiooni ei kasutata veebilehe külastaja isiku tuvastamise eesmärkidel.
9.8. Müüja ei vastuta Ostja poolt esitatud registreerimis- ja tellimusvormis jäetud informatsiooni eest.

 
10. MUUD REEGLID

10.1. Müüja ja Ostja vahelised suhted on reglementeeritud Eesti Vabariigi seadusandlusega. 
10.2. Mingite küsimuste ja pretensioonide tekkimisel, pöördub Ostja Klienditeeninduse poole. Kõik tekkinud vaidlused püüavad pooled lahendada kokkuleppe teel. Kui ei õnnestu kokkuleppele jõuda, siis vaidlus antakse üle kohtuinstantsidesse läbivaatamiseks vastavalt kehtivale Eesti Vabariigi seadusandlusele.
10.3. Kui kohus tunnistab kehtetuks mõne kirjeldatud Reeglite punkti, siis see ei tähenda, et antud Reeglite ülejäänud punktid on kehtetud.